من روز اول مهر به دبیرستان رفتم امروز پیش هم کلاسی های سال گذشته رفتم و بعد از سه ماه با آنها دوباره بودم امسال سالی است که باید انتخاب رشته کنم اما نمی دانم چه رشته ای را انتخاب کنم.

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم مهر 1393ساعت 14:38  توسط مرتضی5  | 

کلاس چند افتادی

+ نوشته شده در  شنبه پنجم مهر 1393ساعت 15:58  توسط مرتضی5  | 

بله

+ نوشته شده در  شنبه پنجم مهر 1393ساعت 15:56  توسط مرتضی5  | 

روز اول مدرسه خوش گذشت؟

+ نوشته شده در  شنبه پنجم مهر 1393ساعت 15:42  توسط مرتضی5  | 

واقعا دروغ میگی

+ نوشته شده در  شنبه پنجم مهر 1393ساعت 15:39  توسط مرتضی5  | 

منم دیدم

 

+ نوشته شده در  شنبه پنجم مهر 1393ساعت 15:38  توسط مرتضی5  | 

برو بابا!

+ نوشته شده در  شنبه پنجم مهر 1393ساعت 15:36  توسط مرتضی5  | 

دیروز چه فوتبال قشنگی بود.

+ نوشته شده در  شنبه پنجم مهر 1393ساعت 15:33  توسط مرتضی5  | 

دبیرستان چقدر سخته؟

+ نوشته شده در  شنبه پنجم مهر 1393ساعت 15:24  توسط مرتضی5  |